үйлгэх

үйхийн үйлдүүлэх хэв

  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Хишгээ.Д: 2009-09-15 21:33:38
  • Хүрэлхуяг: 2015-04-13 01:07:07

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх