нийлгүүр

нус нийхэд зориулан хийсэн сав буюу бөс юм; нийлгүүл сав.

  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Сандагсүрэн.Г: 2009-09-11 02:56:45
  • Сандагсүрэн.Г: 2015-04-13 01:00:49

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх