харгуулах

  1. Харгахын үйлдүүлэх хэв;
  2. Нэгэн юмыг нөгөөд харьцуулан тэнцүүлэх; өгөл авлыг харьцуулан суутгаж харгуулах; гавьяаг эндэгдэлд харьцуулан харгуулан
  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Solongo.ch: 2009-09-05 10:09:09

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх