хэвнэг

бороо цасанд өмсөх нөмрөх давхац хувцас, цув ч гэнэ; өнгөрсөн бороонд эсгий хэвнэг нөмрөх з ү й р.

    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • аРиука: 2009-09-05 03:18:12

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх