хэвлэл

  1. хэвлэн гаргасан ном зохиол, бичиг, сонин сэтгуүл; хэвлэл захиалга; сонин хэвлэл; ном хэвлэл; хэвлэлийн хуудас;
  2. хэв­лэн гаргах ажлыг хариуцах газар; цэргийн хэвлэл; хэвлэлийн газар.
    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • аРиука: 2009-09-05 03:17:35

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх