нүүрс, нүүрсэн

мод шатахад бий болох шатах хатуу зүйл; зуух дотор нүүрс бий; нүүрс тавих (нүүрсээр галлах); чулуун нүүрс (газраас малтан гаргах шимийн гаралтай шатах хатуу зүйл); нүүрсний уурхай (чулуун нүүрс гарах орд).

Чулуун нүүрс

coal

Модны нүүрс

charcoal

    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • Л.Одонбаатар: 2009-09-03 08:10:06
    • Очирхуяг: 2015-04-19 00:25:36

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх