цүү i

1.цүгцүүрэгт торгох төмөрлөг, эм цүү ч гэдэг.

2.мужаан хүний модонд нүх гаргадаг нэгэн төрлийн багажны нэр.

  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Х.Буд: 2009-09-02 03:29:54
  • aquila: 2015-04-13 00:52:52

  монгол бичгийн зөв эсэхийг шалгах хэрэгтэй

  Монгол бичигтэй холбоотой

  Х.Буд

  2009-10-11 07:48:10

  Зөв байна.

  Г.Мөнхбаяр

  2009-10-19 05:05:36

  Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх