социал-демократ

  1. анхандаа олон улсын ажилчны хөдөлгөөн дэх улс төрийн чиглэл байсан бөгөөд хожим нь капитализмын түшиг тулгуур болж, ажилчин ангийн хувьсгалт хөдөлгөөний эсрэг жижиг хөрөнгөтний оппортунист урсгал болжээ.
  2. социал-демократ намын гишүүн.
    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • mikarito: 2009-09-01 00:46:53

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх