данс

[манж үг] аливаа юмыг жагсаан тэмдэглэж бичсэн бичиг дэвтэр; бичиг данс; орлого зарлагын данс; эд хөрөнгийн данс; дансны бичээч; данс хөтлөх; дансанд тэмдэглэх;

  • данс хар (аливаа хэрэг зүйлийг сийрүүлэн бичсэн байцаал болгох товхимол бичиг дэвтэр);

  • данс нээх (харилцах данстай болох);

  • дансанд оруулах (дансанд бүртгэх);

  • харилцах данс (банканд мөнгө хадгалуулах данс);

  • төсөвлөсөн данс (төсвийн данс);

  • ашиг алдагдлын данс (ашиг орлогын данс).

  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • uka: 2009-08-30 16:58:39
  • Дагвадорж: 2015-04-13 00:48:20

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх