галав

газар цогцлон тогтсон эрт цагийн амьтан, ургамал бүхий тунамал,магмын,метаморфизмын чулуулгийн нас;кембрийн галав,девон,ордовек,триас,цэрдийн галав;юрийн галав, мөстлөгийн галав,гэх мэт;галав юүлэх х у у ч и р с а н (хамаг юм үгүй болох).

  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Amodo: 2009-08-28 13:19:36
  • aquila: 2015-04-13 00:46:19

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх