хайх ᠬᠠᠢᠬᠤ

эрэх, сураглах; эрэх хайх хорш; олз хайх; ажил хайх; алдуулыг хайх

эрэх ii

мэдье, олъё гэж хайх сурвалжлах; эрэх сурах, эрэх хайх, эрэх сурвалжлах хорш.; хэрэг явдлын зүй зохисыг хянан эрэх; эд хөрөнгийн зүйлийг ашиглах хэрэглэхийн учир эрэх; арга эрэх; эрэх сурах (эрж сурвалжлах; эд юм эрж сурах; алдуул малыг эрж сурах) амрыг эрэх (амар мэнд асуух; *багшийн амрыг эрж х...

амь, амин ᠠᠮᠢ

хувиа, өөрийгөө); амиа бодох (хувиа бодох); амиа арчлах (хувиа хамгаалах); амиа хаацайлах (хувиа аргалах); амиа борлуулах (хувьдаа оногдсоныг гүйцэтгэх); амиа хоохойлох, амиа бөөцийлөх, амиа хайх (а. зөвхөн ганц биеэ бодох; б. амь биеэ арайхан арчлах); амиа солилцох, амиа арилжих (ямар нэг юмны т...

бэдрэх ᠪᠡᠳᠡᠷᠢᠬᠦ

эрэх, хайх; *эрэх бэдрэх

завсарчлах ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠣ

үйл ажил хийх бүтээхэд завсар чөлөө хайх эрэх; зай самбаа эрж завсарчлан явах; 2. юмыг завсартайгаар үзэх; *нэгийг дотнолон нөгөөг гадуурхан завсарчлах

нүх, нүхэн ᠨᠦᠬᠡ

юмны сүв, цооронхой газар; цоолсон нүх; дундаа нүхтэй зоос; хамрын нүх; чихний нүх; нүх сүв хорш.; нүх сүв эрэх (арга зам хайх); 2. амьтны орогнохоор малтсан эл, гүн хонхор; тарваганы нүх; зурамны нүх; 3. хуучирсан есөн тооны ёгт нэр; *нүүрс барьдаг хүн нүүрээ хөөдөх нь зөв, нөхөр муутай хүн нү...

нүх (эн)

юмны сүв, цооронхой газар; шоолсон нүх; дундаа нүхтэй зоос; нүх сүв хорш.; нүх сүв эрэх (арга зам хайх); 2. амьтны орогнохоор малтсан эл, гүн хонхор; тарваганы нүх; 3. хуучирсан есөн тооны ёгт нэр; нүүрс барьдаг хүн нүүрээ хөөдөх нь зөв, нөхөр муутайхүн нүхэнд унах нь зөв зүйр; нүхэн гэр (газар

нэгжих ᠨᠡᠭᠵᠢᠬᠦ

ямар нэгэн нуусан, зүй бус юмыг эрж олохоор тусгайлан хайх; *баривчлагдсан этгээдийн биеийг нэгжин үзэв; гэр нэгжих

самнах ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ

дээрээс нь бумбадан хөхүүлж анагаах; 4. олон зэрэгцсэн ширхэг зураас гаргах; 5. ш и л ж с э н олон хүн зэрэгцэн явж эрэх, хайх; *уул самнах; модон дотуур самнан явав