Шинээр нэмэгдсэн үгс

лаама

Өмнөд Америкт байдаг тэжээвэр, тэмээрхүү амьтан.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32077

араб тэмээ

Дромэдари. Нэг бөхт тэмээ.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32076

дромэдари

Нэг бөхт тэмээ. Араб тэмээ.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32075

нэг бөхт тэмээ

Дромэдари. Араб тэмээ.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32074

эхэстэн

Хөхтөн амьтдын нэг бүлэг. Нөгөө хоёр нь ууттан ба нэг сүвтэн.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32073

монотрэм

Нэг сүвтэн-г хар.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32072

нэг сүвтэн

Монотрэм. Хөхтөн амьтдын нэг бүлэг. Нөгөө хоёр нь ууттан ба эхэстэн.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32071

ууттан

Хөхтөн амьтдын нэг бүлэг. Нөгөө хоёр нь нэг сүвтэн ба эхэстэн.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32070

алс дорнод

Зүүн Ази

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32069