Шинээр нэмэгдсэн үгс

хүрээ(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д ангийн дээр аймгийн доор байрлана

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31982

төрөл(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д зүйлийн дээр овгийн доор байрлана

Эрдэнэболд Википедиа нэвтэрхий толь http://toli.query.mn/w/31978

овог(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д төрлийн дээр багийн доор байрлана

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31979

баг(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д овгийн дээр ангийн доор байрлана

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31980

анги(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д багийн дээр хүрээн доор байрлана

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31981

аймаг (биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д хүрээн дээр домен-ы доор байрлана

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31983

биологи

Амьд организм судлал. Амьд организмад явагдах амьд байдлыг илтгэсэн процессууд. Тодорхой бүс нутаг дахь бүх амьдралын хэлбэрүүдийн нийлбэр. Ижил у...

Хосбаяр Хадбаатар / Эрдэнэболд Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4247

монгол ардын нийтийн улс

Хуучнаар Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс (БНМАУ). 1924-1992 онд одоогийн Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр оршиж байсан тусгаар, сосиалист улс.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32068

хятадын нийтйн улс

Хуучнаар Бүгд Найрамдах Хятад Улс (БНХУ). Тайван.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32067