Шинээр нэмэгдсэн үгс

яншуур

яншаа, яншдаг.

chups / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6521

яншуулах

яншихын үйлдүүлэх хэв.

chups / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6520

янших

яншаа хүний дэмий олон үг хэлэх; үглэх янших хорш...

chups / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6519

яншвар

яншаа.

chups / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6516

яншаа

хүний үг олон, яршигтайгий нь; яншаа эмгэн.

chups / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6510

янчаан

хуучирсан мөнгөн төгрөг; хягад янчаан; орос янчаан.

chups / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6508

жамъян

жамъян мядаг у р г а м а л холтсон цэцгийн язгуурын олон наст ургамал; цэцгийн дэлбэ цоморлогийн хамт шар буюу улбар шар, мөн цагаан байх нь ч бий,...

Ж.Бэгзсүрэн / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16137

хөл

амьтны газар гишгэх мөчийн нэр; баруун хөл; урд хөл; хойт хөл; хөлийн ороолт; хиймэл хөл (хөлгүй хүнд хийж тохируулсан хөл); модон хөл (гутлын улан...

Алтантөгс Н. / tala Алтантөгс Н. http://toli.query.mn/w/31746

алт (н)

хувилахуйн ухааны нэгэн язгуур махбод; шар өнгөтэй төмөрлөг эрдэнийн зүйл; давтагдан сунах чанар үлэмж; з ү й р л э с э н маш чухаг, ашид хувиршг...

Athena / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1950