Шинээр нэмэгдсэн үгс

хятад ардын нийтийн улс

Хуучнаар Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс (БНХАУ). Хятад

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32066

нийтийн улс

Хуучнаар Бүгд Найрамдах Улс. Улс нь удирдагчдын хувийн хэрэг бус нийтийн хэрэг гэсэн үндсэн санаа бүхий засаг

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32064

монгол бичиг

Анхны монгол хэлэнд зориулан бүтээсэн цагаан толгой. Хуучин Уйгар цагаан толгойн дээр үндэслэж зохиосон.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32063

ибэри

Ибэрийн хойг.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32062

абсорпсион

Амьтдад явагдах хоол боловсруулалтын гурав дахь шат: организмын биe жижиг тэжээлийн молeкулуудыг шингээн авах

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32030

амьсудлал

Биологи-г хар

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32059

артропод

Үет хөлтөн-г хар

Эрдэнэболд en.wikipedia.org http://toli.query.mn/w/32061

хексапод

Зургаан хөлтөн. Шавж эсвэл ойр хамааралтай далавчгүй, зургаан хөлт артропод

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32038
Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32060