Шинээр нэмэгдсэн үгс

эерэг

эетэй, нийлэмжтэй, зохистой, тохиромжтой.

Арсун / Алмас Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/18426

та

бусдыг хүндэтгэн дуудахад хэрэглэх хоёрдугаар биений төлөөний үг; та энд суугтун! та сайн байна уу? та тааваараа байгтун! та хоёр; та бүхэн

Bagana / Алмас Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25029

хексапод

Шавж эсвэл ойр хамааралтай далавчгүй, зургаан хөлт артропод

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32038

биологи

Амьд организм судлал Амьд организмад явагдах амьд байдлыг илтгэсэн процессууд Тодорхой бүс нутаг дахь бүх амьдралын хэлбрүүдийн нийлбэр. Ижил утга...

Хосбаяр Хадбаатар / Эрдэнэболд Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4247

хетеротроф

Органик тэжээлийн молeкулыг бусад организмууд эсвэл тэднээс үүдэлтэй бодисыг идэх замаар олж авдаг организм

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32037

хост

Ихэвчлэн жижиг симбионтоо гэр, тэжээлээр хангадаг, симбиотик харилцаан дахь том оролцогч нь

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32036

хистон

Сөрөг цэнэгтэй ДНХ-тэй холбогдож мөн хроматины бүтцэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг, эeрэг цэнэгтэй амино хүчлийн өндөр пропорц/агууламжтай, жижиг уураг

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32035

кемикал

Химийн бодис

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32034

хормон

Олон эст организмууд дахь, ялгаваржсан эсүүдээс үүсч, биeийн шингэнээр аялан, биeийн бусад хэсэг дэх бай эсүүдэд үйлчлэн, тэдний үйл ажиллагааг өө...

Эрдэнэболд Campbell Biology http://toli.query.mn/w/32033