жимс

үзэм

усан үзмийн хатаамал; усан үзмийн чихэр; усан үзэм а. жимсгэнэ бүхий нэг зүйл сөөглөг ургамал б. мөн сөөглөг ургамлаас ургам шүүслэг, сайхан ...

Буянаа / Очирхуяг Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16682

хасарваань

у р г а м а л халуун орны, амттай жимстэй, нүхэрхэг навчтай мод мөн жимс.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5010

шаагуу

у р г а м а л модны иш цэх бөгөөд гүйлс мэт, жимсний өнгө байдал аламрадтай адил, амт хурц хүчтэйхэн нэгэн зүйл жимс.

Буянаа / Х.Буд Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/28536