ᠬᠥᠪᠦᠩ

хөвөн

ургамльщ унгарил; хөвөнгийн тариалан; хөвөн тавих; хөвөн зулах (юманд хөвөнг нимгэн нимгэнээр тарааж тавих); 2. хөвөнгөөр хийсэн юм; хөвөн бараа; ...

аРиука / Олхонууд Д. Лхагвасүрэн Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/29625