тэвэг өшиглөх

алавцах

тэвэг, бөмбөг мэтийг хөлөөр дэгдүүлж өшиглөх.

battogoo / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/831