мэргэжил

математикч

математикт мэргэжсэн хүн.

Очирхуяг Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1319

менежер

Зохицуулах, удирдах ажил хийдэг хүн.

Очирхуяг Очирхуяг http://toli.query.mn/w/31707

нисгэгч

нисэх онгоцны жолооч.

ЛУУ / Очирхуяг Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8611

өрөмч

өрөмдөгч.

Риука / Очирхуяг Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31011

слесарь

төмөр сэлбэг хэрэгсэл үйлдэхүүнийг гараар засварлах, хийх мэрэгжилтэй хүн; слесарь болох; слесарийн түр сургууль төгсөх.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25717

цамч, цамчин

цам бүжиглэхдээ чадамгай хүн цам бүжиг сонирхон үзэгчид

Ж.Бэгзсүрэн Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/29749

шилч

шилээр юм хийх, шил зүсэх мэрэгжилтэй хүн.

Арсун / Х.Буд Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19582