гадаад

програм

мөрийн хөтөлбөр; намын програм; хөтөлбөр; хичээлийн програм; концертын програм. цахим төхөөрөмжийн хөтөлбөр; санхүүгийн програм, албан бичгийн пр...

Zaya / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31243

симфони

найрал хөгжмөөр тоглох том хэмжээний зохиол; симфони найрал хөгжим.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25710

синдикат

зах зээл дээр ноёрхох, их ашиг олохын тулд байгуулагдсан капиталист үйлдвэрийн газруудын монополист нэгдэл.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25712

систем

аливаа үйл явдал, юмны тодорхой горим, тогтолцоо.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25713

слесарь

төмөр сэлбэг хэрэгсэл үйлдэхүүнийг гараар засварлах, хийх мэрэгжилтэй хүн; слесарь болох; слесарийн түр сургууль төгсөх.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25717

цирк

үзэгчдэд биеийн тамирийн болон сургуультай амьтад бас алиалагчийн тоглолтыг үзүүлэх газар; циркийн жүжигчид

Очирхуяг Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/12392