бэлэг тэмдэг

хас iii

дөрвөн үзүүрий нь тэгш өнцгөөр нугалсан тоонолж хэлбэртэй зураг; хас тэмдэг; хас тамга.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4995