Овор байдал

ёнтгор

ёнтгор, янтгар, шантгар; ёнтгор зантай амьтан

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3906

ёнтойлгох

ёнтойхын үйлдүүлэх хэв

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3907

ёнтойх

ёнтгор болох

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3908

ёнтолзох

ёнтгор юмны байн байн хөдлөх

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3912

ёнхгонох

ёнхгор амьтны ёнхго ёнхго хөдлөх

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3917

ёнхгор

хонхгор; ёнхгор нүдтэй

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3923

ёнхигор

хүн амьтны бие өндөр бөгөөд эцэнхий байдалтай, ёнхигор ат, ёнхигор биетэй хүн

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3926

ёнхийх

ёнхигор болох, 2. эцэж турах, цонхийх, царай зүс нь бүүр ёнхийчихжээ

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3931

ёнхогнуулах

ёнхгонохын үйлдүүлэх хэв

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3920