яс

харцага i

сээр ууц хоёрын хоорондох нуруу яс; нэг нугалам харцага.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3432

харьт

бугалаг чөмөг.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4973