эмэгтэй

хатагтай

эмэгтэй хүний хүндэтгэл.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7773