шоргоолж

алаг

хоёроос доошгүй өнгө холилдсон нь; хар алаг (хар цагаан холилдсон өнгөтэй; алаг морь; хээр алаг морь; жигд биш, тэгш биш, янз янз; аяганы алгаас ...

П.Оргил / Zaya Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31402