хэцүү

хариуцашгүй

хариуцаж боломгүй.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3340