хуурах

хариулах iii

малыг бэлчээн харгалзан сахиж байх; хонь хариулах; сүрэг хариулах; бусдын байдлыг хянаж ажиглах; хүний нүд хариулах; багшийн нүдийг хариулж байгаа...

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/2764