хууль зүй

зарга

харилцан заалдаж тэмцсэн тэмцэл; зарга тэмцэл, зарга заалхай х о р ш.; зарга мэдүүлэх; зарга шийтгэх; зарга хагалах; зарга шүүх.

Нямбаа / Очирхуяг Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8635

хариуцлага

хариуцах үйлийн нэр, хариуцсан үүрэг, хариуцаж биедээ хүлээсэн нь, үүрэг хариуцлага хорш.; эцэст нь хариуцлагыг хүлээх этгээд; хариуцлагыг дээшлүү...

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3348