хугацаа

сая ii

өнгөрөөд удаагүй; сая ирэв; сая танилцаж байгаа хүн; саянаас уншиж сурч байгаа хүн; сая тугаар (тун саяхан).

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25513

саявтар

саяхан, төдий л удаагүй; саявтар хотод ирсэн хүн; саявтар бороо орсон болол той газар.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25515

саядаа

ойрдоо, мөддөө.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25519

саяхан

сая, саявтар, өнгөрөөд удаагүй; тун саяхан энд байсан; саяхны хэрэг шүү.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25525

секунд

минутыг 60 хуваасны нэгтэй тэнцүү цагийн хэм; градусыг 360 хуваасны нэгтэй тэнцүү өнцгийн хэмжүүр.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25532

ханш ii

ханш нээх сарны зурхайн ёсны жилийн хорин дөрвөн улирлын хаврын дунджийг заах үе, нарны зурхайн дөрөвдүгээр сарын эхний арав хоногийн дотор тохиолд...

Буянаа / Очирхуяг Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25703