тоглоом

бажий

нэг зүйл тоглоом; тусгай хөлгөн дээр явуу орхиж наадна.

Д. Анхзаяа / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3932

буга ii

хорин дөрвөн хүүгээр хоёр бугыг хашин наадах тоглоом; буга тавих.

П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31811

буу ii

шооны нүхийг таалцан мөрийтэй наадах тоглоом.

Баясаа / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6051

ёоз ii

даалууны хоёрхон нүхтэй мод; аз байвал ёозоор хожно.

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3957

сах

шагаа харвах сум, голдуу шагааг нүхэлж тугалга цутган хийнэ.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24024

хуа iii

дуу аялуулан арван хуруугаар тоо таалцах нэгэн зүйл тоглоом.

Хишгээ.Д / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1555

цагаан

юмны цас мэт өнгө, цэгээн; цагаан цэгээн х о р ш.; гурван цагаан (өсөхөд шүд цагаан, өтлөхөд үс цагаан, үхэхэд яс цагаан); цагаан бүрээ (дун)...

Риука / Х.Буд Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31219