салах

ангижрал

хагацал, ангижрахуй.

Д. Анхзаяа / Энгхэбату Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/2874