сайн зан

харгүй

Номхон дөлгөөн, амарлингуй сэтгэлтэй; харгүй номхон морь; хардаж жөтөөрхөх, сэжиглэх санаа байхгүй.

Solongo.ch Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20780

хариуцлагатай

хариуцлага бүхий, хариуцлага сайтай; хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3352