муу үйл

харгислал

Харгислах үйлийн нэр; харгислал нь хэтэрсэн хэрэг.

Solongo.ch Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20371

харгислах

Харгис авирлах, дарлаж зовоох; урьд ноёд түшмэд, ард түмнийг харгислан дарлаж байв.

Solongo.ch Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20372

хардах ii

хэтэрхий хар болох.

Solongo.ch / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20825

харшлах ii

бусдыг өө эрэлхийлэн хяхах, эсэргүүцэх.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4952