малын зүс

борогч

эм малын бор зүстэйг; борогч гүү.

С.Б.Боорий / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3678

манхан

морины чилбэн цагаан зүстэй; манхан цагаан морь; манхан үхэр (бие хар, толгой цагаан эсхүл бие цагаан толгой хар зүстэй үхэр)

Ж.Бэгзсүрэн Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/29926

манхар

халзнаас өргөн, толгой нүд ам орчим цагаан үс ургасан нь; манхар үхэр; манхар халзан

Ж.Бэгзсүрэн Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/29927

хуа i

цайвар улаан буюу бүдэх шаравтар өнгө; хуа улаан; хуа хонд; малын зүс, цайвар улаавтар өнгө; хуа зээрд морь; хуа улаан үхэр.

Хишгээ.Д / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1553