зурхай

адаг ii

адаг чуулган з у р х а й тэгэрийн умардад орших эхэн чуулган, зүүн цааз баригч хоёр ордын хооронд оршдог гурван одны орд, газрын дундад өргөргийн о...

сүхээ / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1066

адистит ii

адистит тавцан з у р х а й арслангийн ордын гурван одны нэр

сүхээ / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1117

ануурад

з у р х а й хэлэнцийн ордын дөрвөн одны нэр.

Amarzaya / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3210

ардир

з у р х а й тэнгэрийн түвшний цагиргийн шадар бүхий Хамтдахын ордын гялбалзсан гурван од.

Нямбаа / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/927

ашуувани

з у р х а й Шийдмийн ордын гурван одны нэр.

Хосбаяр Хадбаатар / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3145

аюул iii

з у р х а й Ангариг гаригийн хоёр дагуулын дотоод талын одны нэр.

Хосбаяр Хадбаатар / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3150

барс

а м ь т а н муурын адил бидэртсэн эрээн арьстай, сүүн тэжээлт том араатан сарны зурхайн ёсны арван хоёр жилийн гуравдугаар жилийн нэр; барс жил; ...

Буянаа / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5437

бөхөн ii

сарын зурхайн долоон одны долдугаар; бөхөн од

ezaya Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31502

мэг

з у р х а й сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэгийн нэр.

P.Urnaa / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24175

Сайн дурын оролцогчдын хамтын хүчээр "Цэвэлийн Ногоон Толь" дээр үндэслэн "Монгол Хэлний Онлайн Тайлбар толийг" бүтээв.

Монгол бичгийг гүйцээж оруулах, редакторлах, шинэ үг нэмэх гэх мэт ажлууд үргэлжилж байна. Энэхүү толио улам баяжуулахад таны хувь нэмэр ч хэрэгтэй.