зодоон

сахалдах

сахлаас нь барих, үгтээх.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25449

сахалдуулах

сахалдахын үйлдүүлэх хэв.

Арсун Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25450