зан ааш

холчиргон

урвах хөрвөх нь үлэмж, тогтворгүй ааль зантай; 2. бусдын үйл ажилд туслалцах санаатай, хөнгөмсөг зантай.

Zaluxa Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31293

хяхаа

бусдыг ямагт хяхаж явдаг заншилтай; хяхаа хүн.

eclyras / С.Мөнхбаяр Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/27436