дарх

ур(ан) i

урлах чадвар; ур дарх хорш.; гартаа уртай хүн; нарийн гоёмсог янз; ур сайтай хатгамал; уран зохиол (хүн, юм, үйл явдлын дүр шинжийг үгээр илрүүлдэ...

Дөлүгэн Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24109

хасуур

төмөр дархлахад хэрэглэх, хасч таслах багаж.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5031