амт чанар

аламган

аливаа идэх юм чандгүй буцалгаснаас улбагар усархаг болсон нь.

Дөлүгэн / Х.Буд Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/15216