албан тушаал

хариуцлагатан

биедээ хариуцах үүрэг хүлээсэн ахлах албан тушаалтан; хариуцлагатны зөвлөлгөөн.

Г.Ган-Эрдэнэ / Буру Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3354