Биологи

эсгэг

Ургамал амьтны биологийн идэвхт уурагт нэгдэл бөгөөд химийн урвалыг хурдасгах үүрэгтэй.

Олхонууд Д. Лхагвасүрэн http://dict.num.edu.mn/ http://toli.query.mn/w/31878