Аялга үг

ёо

өвдөхөд тэсэхгүй зовуурилан дуугарах аялга

yellower_0710 / Мөнхөө Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3955

ёолох

хүний өвдөхөд тэсэхгүй ёо ёо гэж дуугарах

yellower_0710 / Алмас Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3960