Шинээр нэмэгдсэн үгс

хавчигадах

хавчихын үйлдэгдэх хэв; шилжсэн боогдох, гачигдах, хяхагдах; ганцаардах, хамгаалах этгээдгүй ганцдах; би тун их хавчигдаж байв.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19540

ивээс

юмны дор ивэх юм; авдарны ивээс; орны ивээс.

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19553

игдүүлэх

игдэхийн үйлдүүлэх хэв, утас ээрүүлэх

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19557

үхширэх

яг, гүнээ үйлдэх; үхширтэл унтах; яг, ягштал, салж хагацаж чадахгүй; үхширтлээ үнэмлэх; үхширтлээ үнэмших, үхширтлээ баримтлах; үхширэх өвчин ...

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19445

үүтэх

үү гарах; гар үүтэх.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19409

үх

дотуураа муу санаалан бодох харгис хүн.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19424

үүхэрдүү

яаруу, бачимдуу, тэвдүү, сандруу зантай: үүхэрдүү хүн.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19411

үүчих

байн байн үүрүүлэх.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19423

үүсгэл

үүсгэх үйлийн нэр.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19401