Шинээр нэмэгдсэн үгс

хавчигдалгүй

хавчигдах, боогдох юмгүй, чөлөөтэй тайван, амгалан.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19536

ивээл

ач тус, тэтгэмж хамгаалал; таны ивээлээр бид сайн явж ирэв; ээлт морь, ивээлт эзэн шүлэг; харш биш, нийлэмжтэй зохимжтой байдал; ивээл сайтай; ивэ...

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19549

хавчигадах

хавчихын үйлдэгдэх хэв; шилжсэн боогдох, гачигдах, хяхагдах; ганцаардах, хамгаалах этгээдгүй ганцдах; би тун их хавчигдаж байв.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19540

үхширэх

яг, гүнээ үйлдэх; үхширтэл унтах; яг, ягштал, салж хагацаж чадахгүй; үхширтлээ үнэмлэх; үхширтлээ үнэмших, үхширтлээ баримтлах; үхширэх өвчин ...

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19445

үүхэрдүү

яаруу, бачимдуу, тэвдүү, сандруу зантай: үүхэрдүү хүн.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19411

үүтэх

үү гарах; гар үүтэх.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19409

үүчих

байн байн үүрүүлэх.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19423

үх

дотуураа муу санаалан бодох харгис хүн.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19424

үүсгэл

үүсгэх үйлийн нэр.

Буянаа Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19401