Шинээр нэмэгдсэн үгс

жишүүл

ямар нэгэн үйл явдалд хэрэглэгдэх зүйлийг урьдчилан бэлтгэх зэхэх ажлаар томилогдсон хүн; жишүүл элч; шавга гүйлгэн эргүүл манаа хийж байгаа хүн; ...

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20026

жишүүлэх

жишихийн үйлдүүлэх хэв.

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20028

жишээ

1.үлгэр, загвар, жишиг; үлгэр жишээ, загвар жишээ хорш; 2. адилтгал; харьцуулсан жишээ; зэрэгцүүлсэн жишээ; 3. баримт; жишээ баримт, баримт жишээ ...

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20041

жишүү

ташуу; жишүү талтай дөрвөн өнцөгт; жишүү харах (буруулан харах)

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20014

жишиг

ямар нэгэн хэмжигдэхүүнийг заасан зураг; малын өсөлтийг харуулсан жишиг; үлгэр, жишээ, журам; адил, ижил, ойр

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19976

жишим

жишимгүй байх тоохгүй, мэдрэхгүй, анхаарахгүй, ажиггүй байх.

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19977

жихүүн

халуун дулаан гэдэгтэй эсэргүүцэлдсэн утга; 1. агаар амьсгалын хүйтэн сэрүүн; жихүүн газар орон; сэрүүн жихүүн цаг улирал; 2. юманд хүйтэн сэрүүни...

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19880

жирэмгэр

хүний нүдний байдал ердийнхөөс нарийн зуравгар болоод гадаад булан дээш сөлгөр

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19857

шоор

у р г а м а л буурцагт ургамлын язгуурт багтах нэг наст өвсөрхөг ургамал, цэцгийн өнгө хөх, малд сайн тэжээлтэй, туулайн тагнай ч гэдэг

Хишгээ.Д Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19803