Шинээр нэмэгдсэн үгс

зоологи

амьтны судлал

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20104

зоолдуулах

зоолдохын үйлдүүлэх хэв.

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20103

зоорилуулах

зоорилохын үйлдүүлэх хэв.

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20114

зооглуулах

зооглохын үйлдүүлэх хэв.

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20097

зоолгуулах

зоолгохын үйлдүүлэх хэв.

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20101

зоодой

зодой, нэгэн зүйл загас.

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20099

зоог

эрхэмлэн хүндэтгэвэл зохих хүний идээ ундаа; зоог барих; зоогийн газар (хөнгөн зууш, ундаа зарах газар); 2. зугаа; зоог зугаа хорш.;

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20087

жовгон

нэгэн зүйл оромж

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20058

жов

нохойг зандрах хөөхөд хэлэх аялга

Дэлгэрмаа.Э Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20053