Хэлэлцэгдэж байгаа үгс

морь

амьтан

мөнх ундрал / tala мөнх ундрал http://toli.query.mn/w/31954

алт

1.хувилахуй ухааны нэгэн язгуур махбод: шар өнгөтэй төмөрлөг эрдэнийн зүйл: давтагдан сунах чанар үлэмж: 2. зүйрлэсэн маш чухаг, ашид хувиршгүй: ал...

hongor / goviinhuu Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31949

хөрөнгө

амжилт

hongor / tala ШУА. Монгол хэлний сувд эрэх нэрт ховор үгийн толь http://toli.query.mn/w/31948

бүхий

байгаа; энд оршин бүхий амьтан; хадгалагдсан бүхий хөрөнгө; хамаг; хатан зориг бүхий чадлаараа хайрт монгол орноо мандуулъя; буй бүхий юмаа гарга...

Д. Анхзаяа / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/9440

авилгал

Хээл хахууль, зүй бусаар албан тушаалаа ашиглан мөнгө олох, бусдад мөнгө өгөх

Энгхэбату / tala Энгхэбату http://toli.query.mn/w/31624

жан i

урт өндөр өргөн гүний хэмжээ, хос алд буюу 10 чий (3 метр); гурван жан өргөн ус; хоёр жан гүн худаг; жангийн хивс; жангийн байшин

Ж.Бэгзсүрэн / Х.Бямбажав Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16138

хошуу i

хүн амьтны ам хамрын үзүүрийн тус газар; шувууны хошуу; хошуу нэмэхээр хуруу нэм (ажил хөдөлмөр хийж байхад ам яриа нэмэрийн оронд гар биеэр ажилла...

Amodo / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13730

алт (н)

хувилахуйн ухааны нэгэн язгуур махбод; шар өнгөтэй төмөрлөг эрдэнийн зүйл; давтагдан сунах чанар үлэмж; з ү й р л э с э н маш чухаг, ашид хувиршг...

Athena / tala Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1950

ач i

эрхэм тус; ач тустай хүн; хайрт нам засгийн минь ач!; юуны ач вэ?; эхийн ач; ачийг бачаар х у у ч. (тус хийсэн хүнд хор хүргэх); ачийг хариулах (а...

Нямбаа / П.Оргил Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/2571