тойм

  1. бараг, барагцва, бүдүүвчилсэн байдал; бүдүүн тойм нь ийм байна; тоймы нь хэлэх юм бол.
  2. адиваа нэгэн сэдэвт үзэгдэл юмны товчнлсон мэдээ; олон улсын хоорондын байдлын тойм; ном зүйн тойм; тойм лекци.
    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • Л.Энх-Амгалан: 2009-08-28 01:54:15

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх