ерөнхий

 1. нийгэм, нийт, нэгдсэн, хамтатгасан байдал; ерөнхий дүн; ерөнхий санаа; ерөнхий анги; ерөнхий боловсрол (байгаль, нийгмийн үзэгдэл хийгээд мэрэгжил эзэмшихэд чухал хэрэгцээ бүхий шинжлэх ухааны ерөнхий үндсийг заан сургах арга хэмжээ); ерөнхий боловсролын сургууль (сурагчдыг ерөнхий боловсролд сургах сургууль);

 2. төвлөн удирдах газар буюу албан тушаал; ерөнхий газар, ерөнхий хороо; ерөнхий сайд; ерөнхий инженер; ерөнхий хэлтэс; ерөнхий нябо;

 3. гол төлөв; бүдүүн тойм, барагцаа, багцаа; ерөнхий байдал нь ийм байна; ерөнхий санаа нь адил юм; ерөнхий тоймы нь авч үзвэл ...

  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Эни: 2009-08-24 11:01:38
  • П.Оргил: 2015-04-13 00:36:34

  Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх