сэтгүүл

ямар нэгэн асуудлын утга учир, чанар байдал зэргийг олон нийтэд таниулахын тул зориулж тогтмол тараах хэвлэл бичиг; сонин сэтгүүл хорш.; «Шинжлэх ухаан» сэтгүл; сэтгүүлийн тойм; 2. цаг үеийн байдлыг гаргах богино хэмжээний баримтат кино; кино сэтгүүл

    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • аРиука: 2009-09-15 03:23:38

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх